• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Są już elektroniczne formularze CIT

Ministerstwo Finansów udostępniło w ubiegłym tygodniu elektroniczne formularze zeznań: CIT-8 (wersja nr 33) i CIT-8AB (8), deklaracji CIT-8E (4), CIT-8FR (1) oraz informacji CIT-D (8).

Czytaj więcej...

Emeryci i renciści mają czas na rozliczenie z ZUS do końca lutego

Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

PIT za 2023: Ulga na terminal

Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.

Czytaj więcej...

PIT za 2023: Ulga na internet

Ulga przysługuje Ci jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz nie korzystałeś z ulgi w latach poprzednich.

Czytaj więcej...

Zwrot VAT w 15 dni na rachunku

Podejmujesz inwestycje związane z rozwojem swojej firmy lub ponosisz wysokie koszty bieżące działalności i masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Jesteś detalistą i przyjmujesz wpłaty bezgotówkowe przy użyciu kas online lub wirtualnych?

Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot VAT na rachunek w 15 dni, bez dodatkowych formalności.

Czytaj więcej...

PIT za 2023: Ulga rehabilitacyjna

Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Czytaj więcej...

MF: Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.

 • Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną.
 • W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.
 • Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.
 • Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Czytaj więcej...

Jak zapobiegać zatorom płatniczym

Jak chronić się przed długimi terminami płatności, jakie prawa ma mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w transakcji handlowej, jakie odsetki przysługują im w przypadku opóźnień.

Czytaj więcej...

ZUS: Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r., wynosi w tym roku 4242 zł, a od 1 lipca będzie to już 4300 zł, natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRiPS z 4 grudnia 2023 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wynosi 7824 zł. Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna przedsiębiorców 2024 [komunikat ZUS]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 1 lutego 2024 r. przekazał informacje odnośnie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest różna w zależności od formy opodatkowania. Inaczej podstawę ustalają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), inaczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy opodatkowani w formie karty podatkowej a w jeszcze inny sposób pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Czytaj więcej...

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.

Czytaj więcej...

Kiedy będzie można rozliczyć PIT za 2023 rok?

Rozliczenie podatkowe to coroczna konieczność dla większości obywateli. W przypadku PIT za rok 2023 podatnicy mogą zacząć korzystać z usługi Twój e-PIT już od 15 lutego 2024 roku. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje zeznania podatkowe bazując na danych, które posiada. Obejmować to będzie zeznania takie jak PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, oświadczenie PIT-OP oraz informacje dotyczące ulgi na dzieci w ramach programu rodzin 4+. W tym roku ostateczny termin złożenia najpopularniejszych formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej...

Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?

Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.

Czytaj więcej...

Kto zapłaci mniej za prąd w 2024 roku

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, to do końca czerwca 2024 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 693 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać.

Czytaj więcej...

Do 31 stycznia należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR

Jeżeli w 2023 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR), dalej zwane formularzami.

Czytaj więcej...

Warszawa