• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Aplikacja mObywatel teraz z nową usługą dla firm

Aplikacja mObywatel oferuje już nową usługę skierowaną do przedsiębiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Usługa Firma pozwala na gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwe jest też gromadzenie informacji nt. zarejestrowanej firmy. Jak podkreśla resort, w efekcie przedsiębiorcy mogą liczyć na oszczędność czasu i lepszą organizację pracy.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany dla pracodawców od 17 maja

Chodzi o stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Chociaż rozporządzenie w tej sprawie zmieniło się pół roku temu, to okres przejściowy, który trwał do tej pory, miał pozwolić pracodawcom na spełnienie nowych wymogów.

Czytaj więcej...

Jak odroczyć termin płatności składek ZUS

Płatnicy mający bieżące problemy z opłacaniem składek mogą starać się w ZUS o przesunięcie terminu ich płatności. Podpisanie z ZUS umowy o odroczeniu terminu płatności składek pozwoli zaoszczędzić na odsetkach za zwłokę.

Czytaj więcej...

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

 • ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

  Czytaj więcej...

Omówienie wyników audytu KSeF

Jak już informowaliśmy, w Ministerstwie Finansów zakończył się zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu. Ministerstwo opublikowało krótkie omówienie wyników audytu.

Czytaj więcej...

Limity w rachunkowości wzrosną o 25 proc. Ważne zmiany dla firm

Od przyszłego roku księgi rachunkowe trzeba będzie prowadzić po osiągnięciu co najmniej 2,5 mln euro przychodów netto, a nie – jak dziś – 2 mln euro. O jedną czwartą pójdą też w górę w limity zobowiązujące niektóre podmioty (np. spółki z o.o.) do poddawania badaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz pozwalające na stosowanie uproszczeń.

Czytaj więcej...

Do kiedy trzeba złożyć PIT? Za przekroczenie terminu grożą surowe kary

Podatnicy w Polsce mają obowiązek składania deklaracji podatkowej za miniony rok do 30 kwietnia 2024 roku. Brak dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego lub niedotrzymanie tego terminu może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi. Jakie kary grożą za niezłożenie PIT? Jakie sankcje są możliwe w zależności od sytuacji podatnika?

Czytaj więcej...

ZUS: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - ważne informacje

Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Czytaj więcej...

Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, 
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, 
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury 

podatnik wystawia fakturę korygującą.

Czytaj więcej...

Zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF - konsultacje trwają

W projekcie ustawy, który jest obecnie konsultowany, proponuje się zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania oraz związane z tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT oraz likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.

Czytaj więcej...

Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą

Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi.

Czytaj więcej...

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

 • Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PITw e-Urzędzie Skarbowym.
 • W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.
 • Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1.04.2024 do 31.03.2025

W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. zmieniają się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Czytaj więcej...

Urlop wypoczynkowy 2024. Podstawowe zasady udzielania

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do 20 lub 26 dni urlopu w roku - w zależności od stażu pracy. Poniżej precyzujemy najważniejsze zasady dotyczące udzielania pracownikowi urlopu oraz przedstawiamy praktyczne przykłady wyliczeń dni urlopowych.

Czytaj więcej...

Warszawa