• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Powrót przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Z początkiem 2024 r. zakończy się okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W efekcie podatnicy podatku dochodowego CIT zostaną zobowiązani do stosowania nowych regulacji. Wcześniej przepisy zawieszono z uwagi na epidemię koronawirusa i wojną na Ukrainie. Podatek za 2024 r. trzeba będzie wykazać w deklaracji i zapłacić do końca marca 2025 r.

 

Czytaj więcej...

Wdrożenie e-doręczeń zostanie opóźnione

Wdrożenie nowego systemu e-doręczeń zostanie opóźnione z 10 grudnia na 30 grudnia br. – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zapowiedział też inicjatywę legislacyjną, która miałaby pozwolić na przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na początek 2025 r. O opóźnienie zmian apelowały m.in. Związek Powiatów Polskich, Naczelna Rada Adwokacka oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Czytaj więcej...

Czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu - poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić.

Czytaj więcej...

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego

Zmianie ulegną wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 grudnia br.

Czytaj więcej...

Działalność nierejestrowana a konieczność złożenia NIP-7

Podatniczka prowadzi działalność nierejestrowaną. Działalność ta ma charakter edukacyjny - udzielanie korepetycji. W ciągu roku nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Działalność nie wymagała posiadania kasy fiskalnej ani bycia czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z prowadzeniem ww. działalności nierejestrowanej podatniczka ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7?

Czytaj więcej...

Wystawienie i przekazanie faktury w formie elektronicznej

Przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, np. w formacie PDF, pamiętając o tym, aby zawierał elementy wymagane przepisami ustawy.

Czytaj więcej...

Paragony fiskalne z błędną stawką VAT. Czy można skorygować?

Dokonanie zwrotu podatku VAT na rzecz podatnika bez uprzedniego wykazania powstania zubożenia po jego stronie mogłoby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika. W sytuacji gdy podatnik nie przerzucił całego podatku na konsumenta sam ponosząc ciężar ekonomiczny podatku lub doznał innego uszczerbku na swoim majątku w związku ze stosowaniem niewłaściwej stawki VAT może wystąpić z roszczeniem o zwrot nienależnie zapłaconego podatku - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Czytaj więcej...

Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu

Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.  

Czytaj więcej...

Termin płatności wynagrodzenia przy umowie zlecenia

Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Samą płatność uzależnić można np. od dokonania przez zleceniobiorcę rozliczeń ze zleceniodawcą.

Czytaj więcej...

MF: Kto powinien już dziś zacząć testować wystawianie e-faktur

 

 • Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.
 • Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie.
 • MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF

 

 

Czytaj więcej...

W życie weszły istotne zmiany w prawie spadkowym

W życie wchodzą nowe rozwiązania dotyczące przepisów spadkowych. Eksperci wskazują, że spora część zmian jest na korzyść spadkobierców i może też skutkować skróceniem postępowań spadkowych. Jedną z głównych nowości jest zawężenie kręgu spadkobierców z III grupy, w efekcie czego sądy nie będą już musiały przez długi czas poszukiwać dalekich krewnych zmarłego, który nie zostawił testamentu. Większość nowych regulacji weszła w życie 15 listopada br.

 

Czytaj więcej...

Szkolenia BHP

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Należy dodać, że wszystkie szkolenia z zakresu bhp, według art. 2373 § 3 Kodeksu pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Czytaj więcej...

Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie BHP. Pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Do tego dnia, tj. 28 grudnia, pracodawca ma obowiązek również skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP.

Czytaj więcej...

Likwidacja działalności - zwrot nadwyżki VAT

W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

Czytaj więcej...

Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, 
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, 
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury 

podatnik wystawia fakturę korygującą.

Czytaj więcej...

Faktura w walucie obcej pomiędzy polskimi podatnikami VAT

Jakiś czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązywała w obrocie gospodarczym zasada walutowości. Zgodnie z nią zobowiązania pieniężne na obszarze Polski mogły być wyrażone wyłącznie w złotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona została zasada walutowości, stało się więc dopuszczalne dokonywanie rozliczeń pomiędzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowiązanie umowne może jednak zostać spełnione w polskich złotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjątek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sądowe stanowiące źródło zobowiązania bądź czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w obcej walucie.

 

Czytaj więcej...

Małe i średnie firmy są nieprzygotowane do cyfryzacji faktur?

Aktualnie aż 40 proc. polskich mikroprzedsiębiorców nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych – wynika z nowego raportu pn. „Cyfryzacja sektora MSP w Polsce”, który został przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Symfonią. Eksperci wskazują, że niski poziom cyfryzacji firm może rodzić problemy w kontekście zaplanowanego na połowę 2024 r. wprowadzenia obowiązkowej całkowitej cyfryzacji faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

 

Czytaj więcej...

Podatnicy mogą już korzystać z kreatora wniosku o interpretację indywidualną

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła specjalny kreator, dzięki któremu można łatwiej stworzyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W ramach kreatora dostępne są także wskazówki pomagające w wypełnieniu wniosku. Wygenerowane wnioski podatnicy mogą podpisać elektronicznie i przesłać do Krajowej Informacji Skarbowej w wybrany przez siebie sposób.

 

Czytaj więcej...

Koszty sprzedaży samochodu a VAT

Z uregulowań zawartych w ustawie o VAT można wysnuć wniosek, że od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności „mieszanej” służy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponieważ brak podstaw, by przypisać wydatki związane ze sprzedażą samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogłoszeń, kosztów organizacji przetargów, stosować należy zasady ogólne.

 

Czytaj więcej...

Warszawa