• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

PUE ZUS - obowiązek założenia profilu dla płatników składek

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dotyczy to również osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie lub  małych firm  rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.

Czytaj więcej...

Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.

 

Czytaj więcej...

Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące

Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek. Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać.

Czytaj więcej...

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą

Zamknięcie firmy wymaga dopełnienia kilku obowiązków - nie wystarczy, że przestaniesz świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Sprawdź, jak zgłosić zakończenie działalności zarejestrowanej w CEIDG oraz jakie masz obowiązki wobec urzędu skarbowego czy ZUS.

Czytaj więcej...

Ulga w PIT dla młodych a kwota wolna

Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy. W trakcie całego roku 2023 nie przekroczy 26 roku życia. Przewiduje, że osiągnięte w tym roku przychody przekroczą kwotę zwolnienia 85 528 zł (dot. ulgi dla młodych). Czy do dochodów obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę zwolnienia zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie?

Czytaj więcej...

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Korespondencja z urzędami zyskuje nowe, przyjazne oblicze. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie, wypełniania druczków, odbierania listów poleconych i archiwizowania papierowej korespondencji, wybierz e-Doręczenia, czyli usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Czytaj więcej...

Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej

W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy może od nabywcy wymagać wpłaty określonej kwoty pieniężnej na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub wykonania usług. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest częścią ceny finalnej, którą nabywca obowiązany jest uiścić. Często mylony jest z nią zadatek, nie stanowiący z założenia części ceny lecz zabezpieczenie wywiązania się z umowy.

Czytaj więcej...

Jak zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę?

Zatrudniając pracownika w ramach umowy o pracę należy pamiętać o szeregu obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy w tym zakresie. Zobacz na co zwrócić uwagę i jak dopełnić wszelkich formalności, aby pracownik mógł bezpiecznie i legalnie podjąć zatrudnienie.

Czytaj więcej...

Większość urzędów przejdzie wkrótce na e-doręczenia

Już w grudniu br. e-doręczenia, które zastąpią listy polecone, będą obowiązkowe dla większości urzędów, w tym administracji publicznej i jednostek samorządowych. Szacuje się, że oszczędności w przypadku przeniesienia 90 proc. przesyłek administracji do formy elektronicznej mogą wynieść nawet 2,3 mld zł w skali roku.

Czytaj więcej...

W e-Urzędzie Skarbowym pojawią się elektroniczne formularze

Na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym będzie można złożyć w formie e-formularza m.in. zeznania, deklaracje, wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Nie będzie do tego potrzebny podpis elektroniczny – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia, które ma wejść w życie od 2024 r.

Czytaj więcej...

Termin zapłaty oznaczony w dniach - od kiedy liczyć?

Otrzymuję często faktury, na których termin płatności nie jest konkretnie oznaczony, a jedynie wyrażony w formie np. 14 dni od daty wystawienia faktury. Czy dzień wystawienia faktury jest pierwszym dniem z tego czternastodniowego okresu? Jaki przepis to reguluje?

 

Czytaj więcej...

Brak lub błędny NIP na fakturze, brak akceptacji noty korygującej a prawo do odliczenia VAT

W sytuacji, gdy faktury nie zawierają jedynie numeru NIP/zawierają jedynie błędny numer NIP i jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja podatnika jako nabywcy, to ma on prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, pomimo braku otrzymania potwierdzonych not korygujących.

Czytaj więcej...

Jak rozliczyć w VAT i PIT zmianę sposobu wykorzystania nieruchomości

Przedsiębiorca, który świadczy usługi architektoniczne, od rozpoczęcia działalności w 2014 r. ma status podatnika VAT czynnego i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne.

Czytaj więcej...

Kiedy przysługuje odliczenie VAT przy zakupie na raty?

Przedsiębiorca planuje kupić maszynę, którą będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Jeśli skorzysta z możliwości zapłaty w ratach, to kiedy będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tytułu tego nabycia? Na pytanie odpowiadają Joanna Łapińska i Marcin Palusiński z DSK Kancelaria.

Czytaj więcej...

Duży ZUS 2024: Składki na ubezpieczenie społeczne w górę

Osoby prowadzące działalność, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024, zapłacą w przyszłym roku więcej o ok. 180 zł miesięcznie, a o ok. 2200 zł rocznie, niż w roku obecnym. Wszystko dlatego, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie ma wynosić 7824 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6935 zł. Oznacza to jego wzrost aż o 12,82%.

 

Czytaj więcej...

Informacje o oszczędnościach emerytalnych w jednym miejscu w sieci

Spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju zbuduje nowy system elektroniczny, w którym każdy z nas będzie mógł łatwo ustalić, ile pieniędzy na jesień życia zgromadził w różnych produktach emerytalnych. Przewiduje to uchwalona 7 lipca 2023 r. ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz.U. poz. 1941), która dziś wchodzi w życie.

Czytaj więcej...

Nie można postanowieniami umownymi odroczyć terminu wpłaty podatku

Przedsiębiorca, który wystawia fakturę w następnym miesiącu po wykonaniu usługi i do końca tego miesiąca otrzymuje wynagrodzenie, i tak musi wpłacić zaliczkę na podatek do 20. dnia miesiąca po wykonaniu usługi, a nie po wystawieniu faktury – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj więcej...

Podatki 2023: Podatnicy przekazali ponad 1,5 mld zł na rzecz OPP

Przy rozliczeniach podatku dochodowego PIT za 2022 r. podatnicy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w sumie ponad 1,5 mld zł, co jest rekordowym wynikiem – poinformowało Ministerstwo Finansów. Finalnie wsparcie w ramach 1,5 proc. PIT przekazało 12,7 mln podatników, a przeciętna kwota wyniosła 121 zł.

Czytaj więcej...

Warszawa