• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

ZUS zapłaci za L4 pracownika od pierwszego dnia?

Zasady wypłacania zasiłku chorobowego zostaną zmienione – zapowiedział rząd, który zamierza przyjąć rozwiązanie zakładające, że chorobowe pracownika będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia pobytu na zwolnieniu lekarskim (tzw. L4). Obecnie do określonego czasu chorobowe pracownika opłaca pracodawca. Zmiany mają wejść w życie dopiero w 2025 r.

Czytaj więcej...

Mały ZUS Plus

Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, ale dotąd nie korzystałeś z Małego ZUS lub z Małego ZUS Plus, a spełniasz warunki otrzymania Ulgi, przekaż do ZUS w terminie do 31 stycznia 2024 roku:

Czytaj więcej...

Podatki 2024. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek każdego roku to okres w którym wchodzi w życie najwięcej zmian w prawie podatkowym. Od 1 stycznia obowiązują także nowe limity, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

Zwolnienie z powodu siły wyższej jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Od 26 kwietnia 2023 roku pracownicy mają prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Czytaj więcej...

E-urząd skarbowy – jak z niego skorzystać

E-urząd skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym możesz zdalnie załatwiać swoje sprawy podatkowe. Zrobisz to w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez login gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel.

 

Czytaj więcej...

ZUS: Ważne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - wypożyczalnia sprzętu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił centralną wypożyczalnię technologii wspomagających. Nowy program PFRON znacząco zwiększa dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaawansowanych techno[1]logicznie urządzeń dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji jest ponad 14 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu, a ta liczba będzie się systematycznie zwiększać.

 

Czytaj więcej...

e-Doręczenia dla przedsiębiorców po zmianach

Po ostatnich zmianach w ustawie o doręczeniach elektronicznych, które weszły w życie 19 grudnia 2023 r., termin na wdrożenie e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo KRS, tj.:

Czytaj więcej...

Doręczenia elektroniczne opóźnione co najmniej do marca

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, która zakłada przełożenie w czasie wdrożenia e-doręczeń. W efekcie nowe regulacje zaczną obowiązywać najwcześniej 30 marca 2024 r. W konsekwencji m.in. doradcy podatkowi, radcy prawni i adwokaci będą później objęci obowiązkami odnoszącymi się do posiadania adresu do e-doręczeń. Pierwotnie system miał zacząć funkcjonować jeszcze w 2023 r.

Czytaj więcej...

Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie BHP. Pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Do tego dnia, tj. 28 grudnia, pracodawca ma obowiązek również skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP.

Czytaj więcej...

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy, w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Czytaj więcej...

Raport podatnika - nowość w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym - Raportu podatnika. Jak czytamy, ta innowacyjna usługa została zaprojektowana z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach i dostarcza kompleksowe informacje podatkowe w przejrzystej formie.

Czytaj więcej...

Do czego zobowiązany jest podatnik w przypadku zwolnienia z VAT?

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Podatnik zwolniony nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT, składania pliku JPK_VAT (zarówno części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej). Nie rozlicza bowiem w ogóle tego podatku, co skutkuje brakiem prawa do odliczenia naliczonego podatku.

 

Czytaj więcej...

Możliwość zwolnienia z kas przy płatnościach BLIK

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonuje usługi psychoterapeutyczne zwolnione z podatku VAT. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonych usług, za które płatność odbywa się za pomocą Blika?

Czytaj więcej...

Jak uzyskać dostęp do KSeF?

 • Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości.
 • Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka.
 • Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Czytaj więcej...

Warszawa