• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Składki ZUS: Zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób na umowie cywilnoprawnej

Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń 

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do Ciebie jako płatnika składek – zleceniodawcy.

Dokonaj zgłoszenia zleceniobiorcy:

 • na druku ZUS ZUA - do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • na druku ZUS ZZA - tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 04.

Czytaj więcej...

VAT: Obowiązek dołączenia paragonu do faktury

W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych, obowiązkiem jest ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej - a to wiąże się z wystawieniem paragonu. Równoczesnie możliwe jest równoległe wystawienie faktury dokumentującej tą samą sprzedaż.

 

Czytaj więcej...

Kasa fiskalna w przypadku rozszerzenia działalnośc

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż przez Internet za pośrednictwem platformy e-handlu produktami, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy rejestrującej, wszystkie transakcje opłacane są przelewem. Obecnie chciałby rozszerzyć działalność o detaliczną i bezpośrednią sprzedaż produktów spożywczych na targach, co powoduje obowiązek posiadania kasy rejestrującej i wystawianie paragonu do każdej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej. Czy w takim wypadku przedsiębiorca będzie miał obowiązek do ewidencjonowania na kasie każdej sprzedaży dokonanej przez Internet?

Czytaj więcej...

Zapłata faktury zaliczkowej po terminie

Jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia przedwcześnie faktury, nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Taka faktura powinna zostać zaewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych, tj. z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie przedwczesnej faktury pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

 

Czytaj więcej...

CIT 2025: Nowe wymogi ws. przekazywania ksiąg rachunkowych

Z początkiem 2025 r. w życie wejść powinno nowe rozporządzenia resortu finansów ws. dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiany są związane z nowym obowiązkiem, zgodnie z którym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i przesyłania do skarbówki tych ksiąg po zakończeniu roku podatkowego.

 

Czytaj więcej...

Działalność gospodarcza a ulga dla osób do 26. roku życia

Ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej...

Do wystawiania e-faktur w KSeF wystarczą bezpłatne narzędzia

 

 • Już teraz z KSeF mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i większe firmy.
 • Dostęp do systemu nie wymaga specjalnego oprogramowania. Można stosować bezpłatne narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Dają one możliwość przetestowania e-fakturowania zarówno samodzielnie, jak i z partnerem biznesowym.
 • Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć mikroprzedsiębiorcom główne założenia KSeF.

 

Czytaj więcej...

Powrót przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Z początkiem 2024 r. zakończy się okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W efekcie podatnicy podatku dochodowego CIT zostaną zobowiązani do stosowania nowych regulacji. Wcześniej przepisy zawieszono z uwagi na epidemię koronawirusa i wojną na Ukrainie. Podatek za 2024 r. trzeba będzie wykazać w deklaracji i zapłacić do końca marca 2025 r.

 

Czytaj więcej...

Wdrożenie e-doręczeń zostanie opóźnione

Wdrożenie nowego systemu e-doręczeń zostanie opóźnione z 10 grudnia na 30 grudnia br. – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zapowiedział też inicjatywę legislacyjną, która miałaby pozwolić na przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na początek 2025 r. O opóźnienie zmian apelowały m.in. Związek Powiatów Polskich, Naczelna Rada Adwokacka oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Czytaj więcej...

Czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu - poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić.

Czytaj więcej...

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego

Zmianie ulegną wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 grudnia br.

Czytaj więcej...

Działalność nierejestrowana a konieczność złożenia NIP-7

Podatniczka prowadzi działalność nierejestrowaną. Działalność ta ma charakter edukacyjny - udzielanie korepetycji. W ciągu roku nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Działalność nie wymagała posiadania kasy fiskalnej ani bycia czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z prowadzeniem ww. działalności nierejestrowanej podatniczka ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7?

Czytaj więcej...

Wystawienie i przekazanie faktury w formie elektronicznej

Przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, np. w formacie PDF, pamiętając o tym, aby zawierał elementy wymagane przepisami ustawy.

Czytaj więcej...

Paragony fiskalne z błędną stawką VAT. Czy można skorygować?

Dokonanie zwrotu podatku VAT na rzecz podatnika bez uprzedniego wykazania powstania zubożenia po jego stronie mogłoby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika. W sytuacji gdy podatnik nie przerzucił całego podatku na konsumenta sam ponosząc ciężar ekonomiczny podatku lub doznał innego uszczerbku na swoim majątku w związku ze stosowaniem niewłaściwej stawki VAT może wystąpić z roszczeniem o zwrot nienależnie zapłaconego podatku - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Czytaj więcej...

Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu

Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.  

Czytaj więcej...

Termin płatności wynagrodzenia przy umowie zlecenia

Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Samą płatność uzależnić można np. od dokonania przez zleceniobiorcę rozliczeń ze zleceniodawcą.

Czytaj więcej...

MF: Kto powinien już dziś zacząć testować wystawianie e-faktur

 

 • Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.
 • Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie.
 • MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF

 

 

Czytaj więcej...

Warszawa