• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Firmę, którą dotknął kryzys i zamiast zysku poniosła straty, jej właściciel może spodziewać się kontroli skarbowej.


Urzędnicy mają szukać niezaewidencjonowanych, czyli ukrytych przed fiskusem przychodów, oraz nieprawidłow zaliczonych do kosztów podatkowych wydatków. Takie wytyczne z resortu finansów dostali dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych. Zostały one zapisane w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2012 r.

 Uzasadnieniem dla  kontroli ma być fakt zaniżania dochodów oraz wpisywanie do kosztów wydatków, które z działalnością firmy nie mają żadnego związku, co w ostatnim czasie ma miejsce dość często.  Zapewnia się, że uczciwe firmy, które poniosły straty nie ze swojej winy, nie mają się czego obawiać.

Ważne:

Wysłanie podatnikowi zawiadomienia następuje z 7 dniowym wyprzedzeniem czyli wizyta powinna nastąpić nie wcześniej niż za 7 dni. Po upływie 30 dni organ zobowiązany jest do wysłania kolejnego zawiadomienia.

Maksymalny czas kontroli:

12 dni roboczych u mikro przedsiębiorców

18 dni roboczych u małych przedsiębiorców

24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców

48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców

 Czynniki do automatyczne selekcji podmiotów podlegających kontroli:

- wykazanie znacznych przychodów firmy bądź straty w proporcji do przychodu

- duże przychody z firmy, niski dochód w proporcji do przychodu

- ujawnienie znacznych przychodów z firmy i odliczanie strat

- duża częstotliwość rozliczania strat bądź niskiego dochodu

- wykazanie straty lub niskiego dochodu wraz z zakupem środków trwaych

Źródło; Gazeta Prawna

Warszawa