• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS miały być dostępne w Internecie z możliwością pobierania wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu m.in. z rejestru przedsiębiorców.Od lipca przepisy stały się praktyką system Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwia przeglądanie aktualnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

System dostępny jest pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

Zakładka "Wyszukaj Podmiot" umożliwia przeglądanie rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ.

Etapy:

1. Wpisanie: numeru KRS albo NIP, REGON czy takich danych jak nazwa, województwo, powiat itd.
2. Klikamy "Pobierz wydruk".

Dane z rejestru dłużników niewypłacalnych można uzyskać korzystając z zakładki "Wyszukaj Dłużnika".

Wyszukiwarka pozwala także na sprawdzenie uzyskanego dokumentu np. w zakresie zgodności danych przez urząd czy kontrahenta, który otrzyma informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu (por. zakładka "Weryfikuj Wydruk").

W myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Cechy pozwalające na weryfikację wydruku z danymi zawartymi w KRS:

1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS,

2) forma graficzna zgodna z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia,

3) identyfikator wydruku.

Wszystkie wydruki generowane z użyciem Systemu dostępnego pod adresem https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu, które spełniają ww. cechy, posiadają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS.

 Źródło: Gazeta Podatkowa

Warszawa