• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W tym roku po raz pierwszy nie płacimy w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że  firmowe zaległe zakupy czy inwestycje mogą ruszyć już teraz – nie trzeba czekać do listopada.


Do tej pory przedsiębiorcy zwlekali z powakacyjnymi inwestycjami do października bądź listopada głównie po to by zmniejszyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy za listopad.

Do 20 grudnia wpłacano podwójną zaliczkę na podatek dochodowy – kwota zaliczki należnej za listopad mnożona była razy dwa. W ten sposób przedsiębiorca płacił i podatek za listopad, i dodatkową kwotę na poczet podatku za grudzień.

Sytuacja była niekorzystna, gdyż podwójna zaliczka była dużym kosztem i mogła stanowić zagrożenie dla płynności finansowej firmy, w szczególności gdy grudniowy dochód był znacznie mniejszy niż w listopadzie. Wydatki w październiku i listopadzie wpływały na obniżenie podstawy opodatkowania za listopad.

Większe inwestycje np. zakup auta czy maszyn planowano na październik, (aby w listopadzie rozpocząć amortyzację).

Zakupy do wartości 3,5 tys. zł, w całej kwocie zaliczane są w koszty, a więc  mogły być realizowane w listopadzie.

         Od stycznia tego roku obowiązują nowe, korzystniejsze dla przedsiębiorców przepisy. Za miesiące: styczeń – listopad osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą zaliczki na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach, czyli do 20 dnia każdego miesiąca. Z kolei kwota listopadowej zaliczki nie będzie już podwajana, tylko wyliczana jak pozostałe miesiące czyli adekwatnie do wysokości osiągniętego w listopadzie dochodu.

         W inny sposób będzie natomiast płacona zaliczka na podatek dochodowy za grudzień. Przedsiębiorcy mają od tego roku dwie możliwości.

1.    Mogą  zapłacić podatek za grudzień do 20 stycznia następnego roku,

Rozwiązanie dla: przedsiębiorców mających dług wobec fiskusa. W takiej sytuacji mogą bowiem wstrzymać się z uiszczeniem niedopłaty rocznego podatku do końca kwietnia – czyli do czasu, w którym muszą złożyć w terminie zeznanie roczne (niedopłata może wystąpić na przykład w przypadku przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem za pomocą zaliczek uproszczonych).

2.    Do 20 stycznia złożyć zeznanie roczne i w tym samym czasie rozliczyć się z fiskusem już z całego, rocznego podatku.

Rozwiązanie opłacalne przedsiębiorcom, którzy spodziewają się nadpłaty rocznego podatku (na przykład z powodu uwzględnienia ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

         Pomysł likwidacji podwójnej zaliczki pojawił się już kilka lat temu – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych znowelizowano w tym celu w 2008 roku. Pierwotnie korzystna dla przedsiębiorców zmiana miała obowiązywać od 2010 r., ale ostatecznie w 2009 r. zdecydowano (kolejną nowelizacją wspomnianych ustaw), że nowe przepisy wejdą w życie dopiero w 2012 roku.

Źródło: Money.pl

Warszawa