• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Jak już informowaliśmy, w Ministerstwie Finansów zakończył się zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu. Ministerstwo opublikowało krótkie omówienie wyników audytu.

Nowa data uruchomienia KSeF

Nowa data uruchomienia obowiązkowego KSeF zakłada etapowe wdrażanie obligatoryjnej e-Faktury.

KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Uzasadnieniem do przesunięcia terminu są liczne, krytyczne wady systemu, wykazane przez audyt.

Jak powiedział minister finansów, system KSeF ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeszcze w grudniu 2023 roku przedstawiciele poprzedniego rządu zapewniali nowego ministra, że system jest gotowy do wdrożenia 1 lipca 2024 r. Jednak jak się okazało, decyzja o przeprowadzeniu audytu okazała się słuszna.

Raport z badania zawiera kilkaset szczegółowych informacji o błędach, uwag i zaleceń do architektury, kodów źródłowych oraz bazy danych. Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za bezpieczne funkcjonowanie obrotu gospodarczego, dlatego na podstawie otrzymanych wyników podjęto decyzję o istotnym przesunięciu terminu obowiązkowego KSeF.

Jedną z rekomendacji pokontrolnych było fazowanie projektu, czyli jego stopniowe wdrażanie. Będzie on obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 mln zł KSeF, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Wyniki audytu

Audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania. Poprzednie kierownictwo prowadziło niewłaściwy nadzór, a dokumentacja nie była prowadzona w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany, co również miało wpływ na realizację projektu.

Sygnały o tych nieprawidłowościach pojawiły się już w pierwszej połowie 2023 r. Nie podjęto jednak wówczas właściwych działań, aby zaradzić problemowi.

Na podstawie wyników audytu w ministerstwie podjęto decyzję o budowie architektury systemowej od początku.

Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT. Dzięki pracom, które zostaną przeprowadzone system ma być niezawodny, bezpieczny i bardziej funkcjonalny – zapewniał w trakcie  konferencji w MF szef KAS - Marcin Łoboda.

Zmiany legislacyjne

Po decyzji o audycie Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych w których wzięło udział około 10 tys. uczestników. Informacje, uzyskane podczas spotkań są podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

Chcemy kontynuować rzetelne konsultacje z przedsiębiorcami, ale jednocześnie zakończyć prace jak najszybciej, żeby wszyscy mieli pewność co do ostatecznego kształtu systemu – powiedział Marcin Łoboda.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Odroczenie terminu wdrożenia KSeF wpływa też na kalendarz planowanych działań informacyjno-edukacyjnych.

Operacyjnie jesteśmy gotowi. Przeszkoliliśmy już około tysiąca pracowników. Po wakacjach rozpoczną oni pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców. Od stycznia 2025 r. będziemy zwiększać częstotliwość szkoleń, w miarę zbliżania się terminu wdrożenia – mówił Marcin Łoboda.

W każdym urzędzie skarbowym będzie też możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy. W styczniu 2025 r. zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF. Działania szkoleniowe będą wspierane szeroką akcją informacyjną.

Źródło: Ministerstwo Finansów

https://www.podatki.biz

Warszawa