• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. zmieniają się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, jaka została ustalona od 1 kwietnia 2024 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.

W przypadku płatników składek, którzy:

 • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował również, że na konta płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostały dostarczone elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2024/2025.

ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy przekazali na formularzu ZUS IWA informację o danych potrzebnych do jej ustalenia za lata kalendarzowe 2021, 2022 i 2023.

Aby pobrać zawiadomienie, należy zalogować się do swojego konta w PUE ZUS. W zakładce Płatnik w menu bocznym należy wybrać [Dokumenty i wiadomości] -> [Skrzynka odbiorcza], a następnie w udostępnionym oknie [Lista dokumentów odebranych] wybrać [Pismo z ZUS]. Plik z pismem nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie będzie dostarczone jako załącznik o nazwie „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2023), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2024 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Redakcja podatki.biz na podstawie materiałów ZUS

Źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa