• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Transformacja 1 stycznia 2025 roku. Zapamiętajmy tę datę. To dzień, który prawdopodobnie zapisze się w historii jako moment, w którym polski rząd podejmuje śmiałe kroki w transformacji systemu opieki zdrowotnej dla pracowników. Co to oznacza w praktyce? Mowa o tzw. chorobowym, które miałoby być już od pierwszego dnia wypłacane przez ZUS.

Zapowiadana w gorącym okresie kampanii wyborczej transformacja w polityce L4 już niedługo mają stać się rzeczywistością. Rządzący zapowiadają przejęcie odpowiedzialności za wypłatę zasiłku chorobowego od pracodawców na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od pierwszego dnia nieobecności związanej ze zwolnieniem lekarskim.

Transformacja opieki zdrowotnej

Dotychczasowy system, w którym pracodawca płacił za pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego, ustąpi miejsca nowym procedurom. Z początkiem 2025 roku, już od pierwszego dnia L4, ZUS przejmuje rolę wypłacającego zasiłek chorobowy, gwarantując tym samym pewnego rodzaju płynność finansową począwszy od pierwszych chwil niezdolności do pracy.

Choć szczegóły wciąż nie są znane, pewne jest, że zmiany te przyniosą dostrzegalne korzyści dla pracodawców. Choć, co do zasady, zdecydowana większość pracowników korzystała z gwarantowanego świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, to jednak zdarzali się i tacy, którzy wykorzystywali system, uchylając się tym samym przed pracą. Generowało to straty pracodawców.

Korzyści dla systemu

Mówiąc o tych zmianach, nie sposób nie zwrócić uwagi na szerokie spektrum korzyści, jakie niewątpliwie może spowodować ich wprowadzenie:

 • wsparcie dla przedsiębiorców: niewątpliwie, zapowiadane zmiany pozytywnie wpłyną na budżety płacowe polskich przedsiębiorstw. Mówiąc konkretniej, pracodawcy będą opłacać swoich pracowników za wykonaną pracę, co w znaczącym stopniu ukróci poczucie niesprawiedliwości wynikające z nieprzejrzystości systemu.
 • poprawa efektywności systemu: nowe zmiany w systemie L4 mają na celu nie tylko zwiększenie sprawiedliwości dla pracowników, ale także poprawę ogólnej efektywności systemu opieki zdrowotnej. Przejście do wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności może przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia pracowników oraz ograniczenia ewentualnych nadużyć, co w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
 • nowe możliwości dla polityki kadrowej: rewolucyjne zmiany w systemie L4 otwierają również nowe możliwości dla polityki kadrowej w firmach. Pracodawcy będą mogli bardziej elastycznie zarządzać nieobecnościami pracowników, a dodatkowo dostosowywać strategię zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. W pozytywnej konsekwencji, może to prowadzić do zwiększonej motywacji pracowników, a także wzrostu ich codziennej produktywności.

Mimo wszystko, zapowiadane zmiany to dopiero początek rewolucji w opiece chorobowej. Nowe regulacje otwierają drogę do bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu, w którym nie tylko zdrowie pracowników staje się priorytetem, ale i prawa pracodawców.

 

inwork.pl

źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa