• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Z początkiem 2024 r. zakończy się okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W efekcie podatnicy podatku dochodowego CIT zostaną zobowiązani do stosowania nowych regulacji. Wcześniej przepisy zawieszono z uwagi na epidemię koronawirusa i wojną na Ukrainie. Podatek za 2024 r. trzeba będzie wykazać w deklaracji i zapłacić do końca marca 2025 r.

 

Minimalny podatek dochodowy ma w założeniu być odpowiedzią na przypadki stałego występowania strat lub też niskiego wskaźnika dochodowości danego podatnika. Jak uznali bowiem ustawodawcy, w takich sytuacji może to oznaczać próbę wykorzystywania optymalizacji podatkowej do obniżania wysokości płaconych podatków.

Danina obejmie podatników, w tym też podatkowe grupy kapitałowe, którzy w ciągu roku podatkowego poniosą stratę lub będą charakteryzować się niskim wskaźnikiem dochodowości (do 2 proc. – jako udział dochodów w źródle przychodów operacyjnych). Co ważne, w kalkulacjach nie będzie się uwzględniać części przychodów i kosztów uzyskania przychodu.

„Pojawienie się straty czy też niskiego poziomu dochodowości nie musi być wynikiem działań optymalizacyjnych, a być skutkiem charakterystyki prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego względu wskazane regulacje przewidują w niektórych przypadkach wyłączenia o charakterze podmiotowym. Dotyczą one przede wszystkim tych branż, których specyfika wymusza niską rentowność czy nawet stratę” – tłumaczą eksperci firmy KPMG.

Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość minimalnego podatku dochodowego ma być ustalana jako 10 proc. od podstawy opodatkowania. Podstawa będzie mogła być ustalana na dwa różne sposoby: – podstawowy (1,5 proc. sumy wartości określonych przychodów i kosztów); – uproszczony (3 proc. wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych).

„Niezwykle ważna jest dokładna analiza treści przepisów, a następnie dokonanie niezbędnych kalkulacji i przeglądów, co pozwoli na ocenę, czy dany podmiot będzie objęty zakresem minimalnego podatku dochodowego oraz jaka będzie jego wysokość. Może się bowiem okazać, że podatnik wykazujący istotną dochodowość na gruncie regulacji ogólnej, będzie zobowiązany do uiszczenia  minimalnego podatku dochodowego” – komentują eksperci KPMG.

mp

źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa