• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Zmianie ulegną wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 grudnia br.

W projekcie przewidziano zmiany we wzorach pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Modyfikacje są związane przede wszystkim z dezaktualizacją niektórych pól formularzy oraz wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie doręczeń elektronicznych. Ze wzorów usunięte zostaną zbędne pola dotyczące poczty, faksu, adresu elektronicznego na portalu podatkowym oraz informacji o załącznikach i uwagach.

„W związku z rozwojem e-usług resortu finansów i wdrażaniem nowej platformy e-Urzędu Skarbowego forma komunikacji podatnika z organem podatkowym związana z portalem podatkowym nie będzie już wykorzystywana. W odniesieniu zaś do sekcji Informacja o załącznikach i uwagi analiza przeprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową wykazała, że sekcja te nie jest wykorzystywana przez podatników” – tłumaczą projektodawcy.

Pakiet zmian obejmuje również modyfikacje, które wynikają z wejścia w życie nowych regulacji w zakresie doręczeń elektronicznych.

„Zmiany dotyczą dwóch objaśnień, które zostają dostosowane do zmienionych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa regulujących kwestie doręczeń, wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285). Dodatkowo do formularzy wprowadzane zostają zmiany dostosowawcze i upraszczające oraz techniczne – związane z wizualnym dostosowaniem formularzy do nowych standardów tworzenia formularzy elektronicznych” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 15 listopada 2023 r.) Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2023 r.

Z projektem rozporządzenia i nowymi wzorami PPO-1 i OPO-1 można się zapoznać tutaj.

mp

Warszawa