• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

MOSS

 • Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca 2021 r.

  Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce.

  NOWOŚCI W PRAWIE OD 1 lipca 2021 r.

  Prosta spółka akcyjna

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej formy podmiotu prawnego – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Jest to nowy typ spółki kapitałowej i dzieli z pozostałymi ich podstawową cechę, tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W przypadku PSA minimalny wkład kapitałowy może wynieść tylko 1 zł. Ponadto jako wkład można wnieść również swoją pracę i usługi (i objąć za to akcje). Wniesienie deklarowanych wkładów będzie mogło się odbyć nawet w ciągu trzech lat. Samo zarejestrowanie PSA ma być wyjątkowo szybkie – będzie można to zrobić internetowo w serwisie S24 – nawet bez udziału notariusza.

  Konstrukcja PSA może być skutecznie wykorzystana przez założycieli start-upu lub wspólników powstającego przedsięwzięcia do pozyskania niezbędnego finansowania ze strony funduszy kapitałowych lub tzw. aniołów biznesu przy zachowaniu pożądanego poziomu kontroli nad spółką. Co istotne, dla założycieli przewidziano mechanizmy, które mają gwarantować, że mimo przewagi kapitałowej potencjalnych inwestorów nie utracą kontroli nad podmiotem, który powołali do życia.

  PSA jako osoba prawna będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji.

  Szczegółowe zasady działania PSA regulować będzie przede wszystkim nowy dział 1a „Prosta spółka akcyjna” w tytule III ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

  Nowe zasady opodatkowania handlu elektronicznego

  Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce i dotyczy m.in.:

  • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
  • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop – MOSS) w One Stop Shop – OSS;
Warszawa