• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Terminarz podatnika – przedsiębiorcy.


 do 20 stycznia 2012 r.

- wybór formy opodatkowania na 2012 r. gdy wiąże się on ze zmianą dotychczasowych zasad opodatkowania

- złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu w 2012 r.; nie dotyczy to podatników, którzy złożyli je w 2011 r. lub latach wcześniejszych i w 2012 r. zamierzają nadal korzystać z omawianej formy opłacania ryczałtu

 do 31 stycznia 2012 r.          

- złożenie zeznania PIT-28 wraz z załącznikami za 2011 r.

- złożenie deklaracji PIT-19A i PIT-16A za 2011 r.

- wpłata ryczałtu ewidencjonowanego od dochodów z działalności gospodarczej za grudzień 2011 r. i IV kwartał 2011 r.

- złożenie oświadczenia o korzystaniu z tzw. kredytu podatkowego

 do 20 lutego 2012 r.

 - złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek; nie dokonuje się tego, gdy podatnik złożył je w 2011 r. lub latach wcześniejszych i w 2012 r. zamierza nadal korzystać z omawianej formy opłacania zaliczek

 do 20 kwietnia 2012 r.         

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów z działalności gospodarczej za I kwartał 2012 r.

 do 30 kwietnia 2012 r.         

- złożenie do urzędu skarbowego zeznania PIT-36 i PIT-36L wraz z załącznikami za 2011 r.

 do 20 lipca 2012 r.   

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów z działalności gospodarczej za II kwartał 2012 r.

 do 22 października 2012 r.(gdyż 20 października przypada w sobotę)

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów z działalności gospodarczej za III kwartał 2012 r.

 do 30 listopada 2012 r.        

 - złożenie deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2013 (PIT-6/PIT-6L)

 do 28 grudnia 2012 r.          

 - wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2012 r.

 do 7. dnia każdego miesiąca (za okres od stycznia do listopada)           

 - wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej

do 20. dnia następnego miesiąca    

- wpłata miesięcznych i uproszczonych zaliczek na podatek od dochodów z działalności gospodarczej

- wpłata miesięcznego ryczałtu ewidencjonowanego (do stycznia do listopada)

 Obowiązki podatników.

 Przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia (należności) w 2012 r.:

- złożenie przez pracownika oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2)

- złożenie oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należności za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne (PIT-2A)

- złożenie oświadczenia przez osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3)

 do 9 stycznia 2012 r.

- złożenie oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2011 r. (PIT-12)

 do 20 stycznia 2012 r.          

- złożenie oświadczenia o wyborze na 2012 r. ryczałtu ewidencjonowanego, jako formy opodatkowania tzw. prywatnego najmu (gdy wybór ten wiąże się ze zmianą dotychczasowych zasad opodatkowania)

- złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu w 2012 r. z prywatnego najmu; nie dotyczy to podatników, którzy złożyli je w 2011 r. lub latach wcześniejszych i w 2012 r. zamierzają nadal korzystać z omawianej formy opłacania ryczałtu

 do 31 stycznia 2012 r.          

- wpłata ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu za grudzień 2011 r. i za IV kwartał 2011 r.

 do 20 kwietnia 2012 r.         

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów (przychodów) z najmu za I kwartał 2012 r.

 do 30 kwietnia 2012 r.

 - złożenie do urzędu skarbowego zeznania PIT-37, PIT-38 i PIT-39 wraz z załącznikami za 2011 r.

 do 20 lipca 2012 r.   

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów (przychodów) z najmu za II kwartał 2012 r.

 do 22 października 2012 r. (gdyż 20 października przypada w sobotę)           

 - wpłata zaliczki i ryczałtu ewidencjonowanego na podatek od dochodów (przychodów) z najmu za III kwartał 2012 r.

 do 20. dnia następnego miesiąca

- wpłata zaliczek od dochodów z najmu opodatkowanych według skali podatkowej

- wpłata miesięcznego ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu (za okres od stycznia do listopada)

 Terminy wiążące płatnika.

 do 31 stycznia 2012 r.          

- przekazanie do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o kwotach pobranych za 2011 r. zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R) 1

- złożenie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2011 r. (PIT-8AR) 1

- przekazanie do urzędu skarbowego informacji o:

• wysokości wycofanego wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,

• wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14)

 do 29 lutego 2012 r.

- przekazanie podatnikowi i do urzędu skarbowego informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2011 r. (PIT-8C)

- sporządzenie i przekazanie podatnikowi oraz do urzędy skarbowego informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2011 r. (PIT-11) 2,

- sporządzenie rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2011 r. (PIT-40), jeżeli złożono PIT-12, oraz przekazanie go podatnikowi i do właściwego urzędu skarbowego

- przesłanie do podatnika i do urzędu skarbowego (właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2011 r. (IFT-1R) 2; jeżeli informacja taka sporządzana jest na wniosek podatnika, wówczas oznaczona jest jako IFT-1 i sporządza się ją w terminie 14 dni do dnia złożenia tego wniosku

- sporządzenie przez organ rentowy rocznego obliczenia podatku za 2011 r. (PIT-40A) lub informacji o dochodach za 2011 r. (PIT-11A) oraz przekazanie ich podatnikowi i do urzędu skarbowego

 do 20 kwietnia lub do 21 maja 2012 r. (gdyż 20 maja przypada w niedzielę)

 - wpłacenie pobranej różnicy z PIT-40 za 2011 r. z dochodu za marzec 2012 r. lub na wniosek podatnika z dochodu za kwiecień

 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki i zryczałtowany podatek

 - przekazanie kwoty pobranych zaliczek i zryczałtowanego podatku
Źródło: Gazeta Podatkowa.

Warszawa