• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Deklaracja PIT 28 - formularz wypełniają  osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim dotyczy to osób fizycznych objętych ryczałtem którzy:


- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,

- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej,

- osiągająprzychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, podzierżawy lub innych umów,

PIT - 28 należy złożyć  do 31 stycznia.

Do formularza należy dołączyć odpowiednie załączniki:

Dochód z działalności na własne nazwisko/najem: PIT-28/A

Dochód z działalności w formie spółki: PIT-28/B

Odliczenie ulg: PIT/O

Wydatki mieszkaniowe: PIT/D

 UWAGA: W przypadku rezygancji z ryczałtu od przyszłego roku, należy powiadomić właściwy Urząd Skarbowy do 20 stycznia roku poprzedniego. W tym roku termin zgłoszenia zmiany formy opodatkowania na 2013 r. minął 20 stycznia.

Warszawa