• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Przenosząc firmę i zmieniając siedzibę należy poinformować nowy urząd skarbowy składają aktualizację formularza VAT-R. Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji grozi kara grzywny w wysokości 150 - 3000 zł.


Rejestracja dla celów VAT.

Do podstawowych obowiązków podatnika VAT należy bieżąca aktualizacja danych umieszczonych w zgłoszeniiu rejestracyjnym VAT-R. Zgłosznia aktualizacyjnego należy dokońać w czasie 7 dni o ddnia dokonania zmiany.

Obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT za pomocą formularza VAT-R dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest niezależny od rejestracji działalności gospodarczej za pomocą formularza CEiDG.

Dublowanie zgłoszeń.

Od kilku miesięcy z obowiązku aktualizacji zmiany danych zwolnieni są podatnicy  których dane uległy zmianie i były objęte  zgłoszeniem NIP-1 albo NIP-2 . Tym samym nie ma dublowania informacji na dwóch odrębnych formularzach przeznaczonych dla tego samego organu.

Podatnik może uwolnić się od odpowiedzialności za brak aktualizacji danych przez skorzystanie z tzw. czynnego żalu. Czynny żal jest skuteczny, gdy organ nie dysponował informacją o zaległym zgłoszeniu. Wówczas należy zawiadomić urząd  o zaniedbaniach podatkowych i wskazać istotne okoliczności popełnionego wykroczenia.

Podstawy prawne:

Osoby, które przenoszą się do innego urzędu skarbowego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub siedziby i zaniedbają obowiązek aktualizacji danych w urzędzie skarbowym – art. 81 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego.

Osoby, które zaniedbają obowiązek aktualizacji danych identyfikacyjnych w ramach tego samego urzędu skarbowego – art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego. Obowiązek rejestracji do VAT i zasady składania formularza rejestracyjnego VAT-R określają art. 96 i 97 ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Gazeta Prawna.

Warszawa