• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

W niewielu, więc przypadkach urzędnicy mogą wyręczyć podatnika i poprawić jego rozliczenie. Błędy merytoryczne, np. niewykazanie wszystkich dochodów, nieodliczenie wydatków w ramach ulg podatkowych, zawyżenie nadpłaty, trzeba skorygować samodzielnie. Pracownicy urzędu skarbowego, wykrywając takie uchybienia w czasie czynności sprawdzających, co najwyżej wskazują na możliwość naniesienia poprawek. Mogą wezwać do skorygowania zeznania i złożenia niezbędnych wyjaśnień.


Zeznanie można skorygować do czasu upływu terminu przedawnienia podatku, którego ono dotyczy.

Urzędowa korekta zeznania może być dokonana gdy w jej wyniku zmiana zobowuązania podatkowego (nadpłaty, straty) nie przekroczy 1 tys zł.

Rozliczenie z fiskusem.

Korekta zeznania to nie wszystko. Osoby, które zaniżyły zobowiązanie podatkowe, mają obowiązek zapłacić należną kwotę. W przypadku rozliczenia za 2011 r. odsetki nalicza się  od 1 maja 2012 r. do dnia dokonania wpłaty (włącznie z tym dniem).

W jednym przypadku uniknie się jednak tych dodatkowych kosztów. Nadpłata nienależnie otrzymana przez podatnika nie jest traktowana jak zaległość podatkowa, jeżeli jej zwrot nastąpił po korekcie zeznania dokonanej w czasie czynności sprawdzających. Oddając taką niesłusznie otrzymaną kwotę, nie trzeba doliczać odsetek za zwłokę.

6,60 zł - wartość odsetek nieprzekraczającej tej kwoty nie wymaga wpłaty.

Korekta z nadpłatą.

Podanie niewłaściwego identyfikatora podatkowego jest błędem. Podatnik, którego identyfikatorem podatkowym jest NIP, naraża się dodatkowo na odpowiedzialność karną skarbową, gdy podaje zamiast niego numer PESEL. Takie sankcje nie grożą osobie, która wpisuje NIP, a nie PESEL. Ministerstwo Finansów zaleca mimo wszystko racjonalne podejście do tej kwestii. Zapewnia, że intencją organów podatkowych nie jest karanie, lecz dbałość, o jakość danych oraz prawidłową identyfikację podatników.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY KOREKTY ZEZNAŃ PODATKOWYCH.

Błędy in plus

- wykazanie nadpłaty w wysokości niższej od należnej

- wykazanie nienależnego zobowiązania podatkowego i wpłata zadeklarowanego podatku

- wykazanie zobowiązania podatkowego w wysokości wyższej od należnej i wpłata zadeklarowanego podatku

Błędy in minus

- wykazanie zobowiązania podatkowego w wysokości niższej od należnej

- wykazanie nienależnej nadpłaty

- zawyżenie kwoty nadpłaty

Błędy finansowo neutralne

- użycie niewłaściwego formularza zeznania

- podanie niewłaściwego lub błędnego identyfikatora podatkowego

- wpisanie nieaktualnych danych osobowych

- złożenie zeznania bez potrzebnych załączników

- brak podpisu

Źródło; Gazeta Podatkowa

Warszawa