• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie ze zmienionym przepisem art. 168 Kodeksu pracy terminu wykorzystania zaległego urlopu został wydłużony do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pracownika, w trybie art. 1672 K.p.


Zaległym urlopem wypoczynkowym, który obejmuje znowelizowany art. 168 K.p., jest urlop zaległy za 2011 r. W praktyce oznacza to, że niewykorzystany urlop za rok 2011, powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 r. Urlop wypoczynkowy nie musi być wykorzystany do 30 września 2012 r., a jedynie do tego dnia należy m go udzielić pracownikom, czyli zaległy urlop powinien najpóźniej rozpocząć się 30 września 2012 r., ponieważ jednak dzień ten przypada w niedzielę, udzielenie w tym dniu urlopu będzie możliwe tylko wtedy, gdy niedziela ta będzie dla pracownika robocza.

Takie stanowisko zajął też w tej kwestii Główny Inspektor Pracy w piśmie z dnia 16 grudnia 2011 r., znak GNP-364-4560-63-1/11/PE/RP. GIP podkreślił, że nieudzielenie urlopu zaległego w terminie wynikającym z art. 168 K.p.  jest zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Źródło: Gazeta Podatkowa

Warszawa