• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

 Z początkiem przyszłego roku zostaną częściowo uproszczone zasady wystawiania faktur – tak wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.

 

Wprowadzenie zmian przewidują projekty nowelizacji (z 10 października 2012 r.) rozporządzeń Ministra Finansów

- „mali podatnicy”, rozliczający się metodą kasową, będą zobowiązani tylko do zamieszczania w treści wystawianych przez siebie faktur oznaczenia „metoda kasowa” – zamiast obecnego oznaczenia „Faktura VAT-MP”.

 - umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym. Wybór sposobu dokumentacji transakcji (faktura lub rachunek - na dotychczasowych zasadach).

 - likwidacja obowiązku wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego na fakturze dokumentującej sprzedaż paliw;

 - likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w sytuacji stosowania przez podatnika cen urzędowych (o sposobie wyliczenia podatku zadecyduje podatnik);

 - likwidacja procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę (o sposobie zatwierdzania zdecydują strony transakcji);

 - wprowadzenie możliwości wystawiania uproszczonych faktur, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

 - Zlikwidowany zostanie dotychczasowy obowiązek wyrażania formalnej zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną - wystarczy ustna zgoda przyszłego odbiorcy faktur elektronicznych.

 

Jak wskazuje MF, nowelizacja dostosuje polskie przepisy do dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

 Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Źródło; Podatki.biz

 

Warszawa