• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Osoby prowadzące działalność, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, muszą dokonać rocznego rozliczenia. Termin mija już w tym miesiącu. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – ZUS przypomina

ZUS na swoim profilu na platformie X przypomina: "Zbliża się termin, w którym część płatników musi przekazać rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023".

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – dla kogo?

Jeżeli w 2023 roku osoba prowadziła działalność gospodarczą i podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu, rozliczała się na podstawie podatku liniowego, skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, musi rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w skali roku.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej pozwala na ustalenie składki należnej za dany rok na podstawie osiągniętych dochodów/przychodów.

Termin rozliczenia rocznego składki zdrowotnej

Jak przypomina ZUS, termin rozliczenia rocznego mija 20 maja 2024 roku, czyli w ostatnim dniu, w którym należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 roku. W przypadku osób, które muszą dopłacić składkę roczną, jest też to termin na jej opłacenie.

Na jakich dokumentach składać zeznanie roczne składki zdrowotnej?

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej wykazuje się w dokumencie:

 • ZUS DRA (w przypadku osób prowadzących działalność jednoosobową),
 • ZUS RCA (w przypadku osoby opłacającej składki za siebie oraz za inne osoby)

– składanym za kwiecień 2024 roku.

W dokumencie ZUS DRA należy wypełnić blok "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne" XII, natomiast w ZUS RCA – III.F. Jak wskazuje ZUS, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą wykazać dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej formy opodatkowania.

Nadpłata i niedopłata rocznej składki zdrowotnej – co z nich wynika?

Po rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej może się okazać, że ubezpieczony opłacił wyższą kwotę, niż była ustalona (wówczas takiej osobie przysługuje zwrot, a jeśli ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wówczas ta kwota przeznaczona zostaje na ich pokrycie) albo że ubezpieczony zapłacił mniej (wówczas musi uregulować zaległości wraz ze zobowiązaniami za kwiecień, do 20 maja 2024 roku).

Zwrot nadpłaconej składki – jak go otrzymać?

W przypadku, gdy okaże się, że ubezpieczony zapłacił więcej, niż powinien, przysługuje mu zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas otrzymuje wiadomość na portalu PUE ZUS, która o tym informuje. Jednocześnie na profilu udostępniony jest wniosek, który należy wypełnić i odesłać.

Wniosek o zwrot nadpłaty zostaje utworzony przez ZUS, a ubezpieczony znajdzie go w zakładce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty robocze. Należy sprawdzić, czy uzupełnione dane są prawidłowe, oraz wybrać numer rachunku, na który zostanie wpłacona nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek ten musi zostać wysłany przez PUE ZUS najpóźniej do 3 czerwca 2024 roku.

Kiedy zwrot z nadpłaty składki zdrowotnej wpłynie na konto?

Jeśli płatnik składek złoży wniosek do 3 czerwca 2024 roku, otrzyma zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku.

Co jeśli płatnik nie złoży wniosku?

W przypadku osób, które nie złożą wniosku o zwrot nadpłaty do ZUS-u, Zakład rozliczy nadpłatę najpóźniej do końca 2024 roku na koncie płatnika.

źródło: https://www.gazetaprawna.pl

Warszawa