• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Podatnicy w Polsce mają obowiązek składania deklaracji podatkowej za miniony rok do 30 kwietnia 2024 roku. Brak dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego lub niedotrzymanie tego terminu może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi. Jakie kary grożą za niezłożenie PIT? Jakie sankcje są możliwe w zależności od sytuacji podatnika?

Termin składania deklaracji PIT w 2024 r.

W oparciu o przepisy Polskiego Ładu terminy składania deklaracji podatkowej zostały ujednolicone, co oznacza, że większość podatków podlega tym samym terminom. Poniżej przedstawiamy dokładne terminy na złożenie różnych formularzy PIT w 2024 roku:

 • od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28.

Pracodawcy z kolei muszą złożyć PIT-11 (informację o przychodach i podatku pracownika) do 31 stycznia, a pracownikom dostarczyć kopię do końca lutego. Niezłożenie PIT-11 w terminie może skutkować karami grzywny lub pozbawienia wolności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kary za niezłożenie PIT. W jakich sytuacjach?

Podatnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej za różne wykroczenia związane z nierozliczeniem PIT. Istnieją trzy główne sytuacje, które mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową:

 • Brak złożenia zeznania rocznego w ustawowym terminie.
 • Złożenie zeznania rocznego, ale nieopłacenie lub niedopłata podatku należnego do urzędu skarbowego.
 • Brak złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe

Warto odróżnić przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego:

 • Przestępstwo skarbowe obejmuje czyny zagrożone karą grzywny, karami pozbawienia lub ograniczenia wolności.
 • Wykroczenia skarbowe to czyny zagrożone grzywną określoną w danej kwocie.

Kwalifikacja czynu jako przestępstwa lub wykroczenia zależy od jego wpływu na uszczuplenie należnego podatku.

Kara za nierozliczenie PIT-u. Od czego zależy?

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym, podatnik, który nie złoży deklaracji podatkowej w terminie, może zostać wezwany do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Do której kategorii zostanie zakwalifikowany? To zależy od kwoty, czasu spóźnienia i wysokości niezapłaconego podatku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – wymierzając wysokość kary powinna być uwzględniona sytuacja materialna podatnika, intencje, jakie nim kierowały (np. chwilowa trudna sytuacja życiowa czy próba uniknięcia zapłacenia podatków). Inaczej są też traktowani ci, którzy złożyli zeznanie dzień lub dwa po terminie niż osoby, które nie składają go mimo wezwań.

Grzywny za nierozliczenie PIT w 2024 r. [STAWKI]

Za niezłożenie PIT w terminie możemy ponieść konsekwencje finansowe, które wynikają z kodeksu karnego skarbowego. Wysokość kar uzależniona jest od wysokości podatku do zapłaty i tak:

 • Gdy kwota podatku do zapłaty nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia (aktualnie jest to 21 210 zł), to mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. Grozi za nie kara grzywny od 185 do 37 tys. zł.
 • Jeżeli kwota należności przekracza 21 210 zł, to podatnik może odpowiadać za przestępstwo skarbowe. Kara za nie może wynieść od 616,60 zł do 4 932 800 zł.

Inne kary za niezłożenie PIT [odsetki, kontrola, utrata ulg]

 • Odsetki. Każdy nieterminowy podatnik musi dodatkowo zapłacić odsetki od niezapłaconych zaległości.
 • Utrata ulg. Dodatkowo osoba, która nie rozliczyła terminowo podatku traci wszystkie przywileje podatkowe i ulgi.
 • Kontrola skarbówki. Ponadto nieterminowe złożenie zeznania podatkowego może być powodem do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez organy podatkowe.

Jak uniknąć kary za brak PIT? Złożenie czynnego żalu

Aby uniknąć kary za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, należy wykonać dwie czynności. Pierwsza z nich to zawiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Można zrobić to pisemnie lub ustnie. Takie oświadczenie powinno obejmować okoliczności, które wpłynęły na zaistniałą sytuację. Jest to tak zwany czynny żal. Następnie należy złożyć właściwą już deklarację PIT.

Ważne jest, aby złożyć deklarację czynnego żalu oraz PIT do urzędu skarbowego odpowiednio wcześnie, czyli zanim ten sam wezwie nas do złożenia zeznania rocznego. Jeśli fiskus nas uprzedzi, wtedy składanie pisma staje się nieskuteczne.

Co, jeśli mam nadpłatę podatku?

Nawet jeśli spóźniłeś się ze złożeniem deklaracji, ale z twojego rozliczenia wynika nadpłata, urząd najprawdopodobniej nałoży niewielki mandat. Nierozliczenie PIT-u w terminie zwykle szkodzi przede wszystkim samym podatnikom: opóźnia zwrot podatku – większość z nas korzysta z różnych ulg, które powodują, że w rozliczeniu mamy nadpłatę do zwrotu.

Źródło:  https://podatki.gazetaprawna.pl/

Warszawa